”Başarımız tesadüf değildir.”
Günümüzün modern eğitim anlayışı öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel,
sosyal, ruhsal gelişimini de hedefler. Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR) Birimimiz, okulumuzda öğrenim
gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline
dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine
duyarlı, mutlu, sağlıklı başarılı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Çalışmalarımız, gizlilik, gönüllülük, süreklilik, kişi haklarına saygı, bireyin değerliliği, bireyin özerkliği, ilgili
kişilerle işbirliği ilkelerine dayanmaktadır.
PDR Birimi olarak sınırlı zamanlarda ulaşılan bir birimden ziyade velilerin istedikleri zaman ulaşabildikleri ve
faaliyetlerimizden haberdar olabildikleri bir birim olmayı hedefliyoruz.